• مراجعات اورژانس از درب اصلی بیمارستان میباشد.
  • مراجعات درمانگاهی و پاراکلینیکی و اداری از درب اصلی بیمارستان صورت می پذیرد.
  • مراعات پوشش اسلامی و حجاب برتر برای خواهران الزامی می باشد.
  • از آوردن دوربین (عکاسی و فیلمبرداری) و وسایل صوتی و تصویری خودداری فرمائید.
  • به لحاظ محدودیت پارکینگ، از آوردن خودرو به استثناء موارد اورژانسی به داخل بیمارستان خودداری گردد و از پارک خودرو در محوطه مجاور اورژانس خودداری فرمائید.
  • انجام ملاقات همه روزه صبح ها از ساعت 11 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 14:30 الی 16:30 می باشد. در ضمن جهت رفاه حال بیماران بستری بخش زنان، ملاقات فقط بعد از ظهر ها میسر خواهد بود. امید است از مراجعه در غیر از ساعات تعیین شده خودداری فرمائید و در صورت ضرورت با شماره تلفن داخلی اطاق بستری با بیمار و همراه وی تماس حاصل فرمائید.
  • استفاده از تلفن همراه و بی سیم به علت تداخل امواج سیستمهای مانیتورینگ بخشهای ICU و CCU ممنوع میباشد.
  • هر گونه موارد حفاظتی و امنیتی را با شماره تلفن های 31934146 در میان بگذارید.